Educatief project organiseren

Ben je organist, orgeldocent of lid van een orgelcommissie in een kerk? En ben je geïnspireerd om een educatief orgelproject voor scholen te gaan organiseren? We helpen je graag op weg met concrete tips voor bijvoorbeeld een project met het Doe-orgel op school en een bezoek aan het orgel in de kerk. Je kunt ze direct gebruiken bij het samenstellen van je eigen draaiboek.

Het doel kiezen en plannen maken

 1. Oriënteer je op de mogelijkheden op deze website en onze blog om ideeën op te doen. Lees voor een compleet educatief project op school onze Orgelkids lesbrief.
 2. Bepaal of het een losse activiteit wordt of een serie (bijv. een les orgel bouwen op school, een excursie naar het grote orgel in de kerk en een kinderconcert).
 3. Bepaal de gewenste kernboodschap: gaat het om het instrument orgel, om het eigen orgel, je eigen kerk, muzieklessen, een excursie/concert?
 4. Kies voor de best passende formule bij je doelstelling (bijv. een workshop in de kerk of een educatief project op school). Het helpt om je boodschap alvast te formuleren als een concept uitnodiging.

Een project voor scholen ontwikkelen

 1. Plan liefst eerst een pilot met één klas en leerkracht, waarmee al een connectie bestaat. Evalueer samen hoe het ging en bedenk direct daarna het plan om een volgende keer meer scholen erbij te betrekken.
 2. Zoek samenwerking met de lokale scholen via bijv. het schoolbestuur, de bovenschoolse manager, een coördinator cultuureducatie van de gemeente, de muziekschool, ouders.
 3. Denk na over de specifieke leerdoelen rondom het orgel in uw eigen plaats of regio om relevant te zijn voor leerkrachten (bijv. historie van stad, dorp of kerk, cultureel erfgoed, orgelbouwer en techniek). Een educatieve erfgoed-instelling in uw regio kan hierbij behulpzaam zijn.
 4. Start op tijd met het verwerven van eventueel benodigde subsidie bij fondsen. (Vaak mag het project nog niet gestart zijn voordat je aanvraagt.)

Het project realiseren

 1. Wil je het Doe-orgel van Orgelkids huren, reserveer de datum dan tijdig in onze agenda.
 2. Bedenk wat er nodig is voor de logistiek van het project. Niet alleen het ophalen en terugbrengen van het Doe-orgel, maar ook het bezoek aan de kerk. Organiseer ouders voor een excursie de kerk en plan de begeleiding van de kinderen. (Ontzorg de leerkracht!)
 3. Nodig (in overleg met de school) de plaatselijke pers uit of stuur een persbericht of maak een verslag achteraf. Benut de kernboodschap uit uw plan voor het persbericht. Je kunt deze foto’s van Orgelkids gebruiken die speciaal bedoeld zijn voor free-publicity.
 4. Maak foto’s/filmpjes, maar regel wel vooraf de toestemming voor het gebruik ervan met de ouders/school. Gebruik eventueel dit formulier.
 5. Organiseer eventueel in dezelfde periode ook een boeiende orgel-avond voor ouders/verzorgers op school of in de kerk. Laat zo mogelijk enkele kinderen meewerken aan de presentatie.
 6. Denk na over een leuk tastbaar aandenken voor de kinderen (poster, werkblad, sticker, kaart).
 7. Maak een speciale pagina op je eigen website rond het project. Je kunt in overleg ook een eigen projectpagina krijgen op de blog van Orgelkids.
 8. Laat de kinderen zelf verslag doen van hun ervaringen met korte uitspraken, een artikeltje, een tekening of collage.

Vervolg, uitbreiding en andere aandachtspunten

 1. Presenteer de resultaten (zo mogelijk met een kort videoverslag of fotoreportage) en evalueer met de projectpartners hoe het gegaan is. Noteer de verbeterpunten in het draaiboek voor de volgende keer.
 2. Herhaal het project, bijvoorbeeld elk jaar. Na een aantal keren/jaren wordt het een bekend evenement met meer uitstraling.
 3. Combineer een les met het Doe-orgel op school zo mogelijk met een excursie naar de kerk voor dezelfde groep leerlingen. Zo kunnen ze de opgedane kennis verrijken met inzicht in een groot orgel.
 4. Organiseer je een project voor meer scholen en klassen, maak dan een geschikt rooster. In de eerste week/weken op school het Doe-orgel bouwen, de volgende week per groep een bezoek aan de kerk met demonstratie van het grote orgel. Eventueel kun je voor meer groepen tegelijk daarna een speciaal kinderconcert verzorgen.
 5. Maak een bezoek aan het grote orgel aantrekkelijk en interactief met een speciale luisterquiz of onderzoeksopdrachten.
 6. Bedenk hoe je serieuze belangstelling van enkele kinderen voor het orgel verder kunt stimuleren. Denk aan een paar introductielessen voor kinderen die (misschien) orgel willen leren spelen. 
 7. Bedenk dat het Doe-orgel ook een prima rol kan spelen bij een oriëntatiedag van de muziekschool, waarop verschillende instrumenten worden voorgesteld.
 8. Tot slot: wees ook op andere momenten buiten het project gastvrij voor kinderen bij de klavieren en de orgelbank en laat ze meer zien en ervaren van het vak van (kerk)organist.

Materiaal bij het Doe-orgel

Wil je aan de slag met het Doe-orgel, dan hebben we instructiekaarten, een lesbrief, bladmuziek en nog veel meer voor je klaar staan.

Waar in de wereld?

Orgelkids is begonnen in Nederland en nu actief in heel veel landen in de wereld. Op deze kaart houden we bij waar je het Doe-orgel kunt vinden.

Blog

Orgelkids houdt een blog bij met actuele nieuwtjes over Orgelkids projecten uit de hele wereld.

Orgelkids Wiki

Zoek je meer activiteiten om kinderen kennis te laten maken met orgelmuziek? Orgelkids verzamelt allerlei educatieve lessuggesties op de Orgelkids Wiki.