Lesbrief

Het Doe-orgel van Orgelkids is een bouwpakket in een leskist. In de leskist zitten de onderdelen waarmee kinderen zelf een orgel in elkaar kunnen zetten (onder begeleiding van een orgelbouwer of organist). Het werk voor het bouwen van dit orgel kan in groepjes worden voorbereid. Daarna wordt het orgel in elkaar gezet, en kunnen kinderen het orgel bespelen.

Er is een lesbrief beschikbaar voor projecten in het basisonderwijs. Deze informatie helpt je ook op weg wanneer je een eigen project wilt ontwikkelen.

  • Het bouwen van het Doe-orgel kan deel uitmaken van één of enkele lessen waarin het orgel centraal staat.
  • Deze lesbrief bevat ideeën voor concrete opdrachten en lessuggesties.
  • Het materiaal is met name geschikt voor groep 5/6/7/8 basisonderwijs.
  • De lesbrief gaat uit van een orgelproject in enkele opeenvolgende lesactiviteiten met circa één of twee weken tussenruimte.

Les 1: introductie – Wat is een orgel voor een instrument?

De eerste les wordt verzorgd op school, door de eigen leerkracht of een vakleerkracht muziek. De les kan bestaan uit een leergesprek waarin het orgel wordt geïntroduceerd. Dit onderwerp past goed in een les over muziekinstrumenten, met speciale aandacht voor blaasinstrumenten. De leerkracht kan enkele muziekinstrumenten laten zien en horen.

Les 2: Orgel bouwen

In de tweede les staat het bouwen van het Doe-orgel centraal. Deze les wordt verzorgd door de organist en nauwe samenwerking met de groepsleerkracht.
Het werk bestaat uit diverse voorbereidingen (raamwerk bouwen, pijpen sorteren, toetsen op volgorde leggen) en het in elkaar zetten van het orgel. De voorbereidingen kunnen in kleine groepjes tegelijkertijd worden gedaan. De totale tijd om het orgel te bouwen is circa 45 minuten. Reserveer ook enige tijd om het orgel te bespelen.

Les 3: Naar het grote orgel

Excursie

De derde les is een excursie naar de kerk. Nadat de kinderen het Doe-orgel hebben gebouwd, kennen ze de werking van het instrument orgel. Tijdens een rondleiding met uitleg kunnen ze de opgedane kennis koppelen aan de omvang van het grote instrument. In de excursie is er aandacht voor techniek, bespeling en klank van het instrument, en bij historische orgels ook voor cultureel erfgoed.

Extra: Kinderconcert

Vervolgens is een concert een prima vorm om de kinderen meer van de klankkleuren van het orgel te laten horen en beleven. Dat concert kan heel goed interactief worden gemaakt, bijvoorbeeld met een quiz of een actieve rol voor (enkele) leerlingen, zoals zingen.

Download lesbrief

De complete lesbrief met de beschrijving van de drie lessen, bronnen en tips is hier te downloaden (PDF).

Materiaal bij het Doe-orgel

Wil je aan de slag met het Doe-orgel, dan hebben we instructiekaarten, een lesbrief, bladmuziek en nog veel meer voor je klaar staan.

Waar in de wereld?

Orgelkids is begonnen in Nederland en nu actief in heel veel landen in de wereld. Op deze kaart houden we bij waar je het Doe-orgel kunt vinden.

Blog

Orgelkids houdt een blog bij met actuele nieuwtjes over Orgelkids projecten uit de hele wereld.

Orgelkids Wiki

Zoek je meer activiteiten om kinderen kennis te laten maken met orgelmuziek? Orgelkids verzamelt allerlei educatieve lessuggesties op de Orgelkids Wiki.