Orgel in de klas

De belangrijkste missie van Orgelkids is om kinderen kennis te laten maken met het orgel. Dat kan op school met een afzonderlijke les, of een combinatie van een of meer lessen en een excursie. Juist voor dit soort activiteiten ontwikkelt Orgelkids materiaal en lesbrieven. Passend bij kerndoelen en aansluitend bij bestaande lesprogramma’s.