Het werk van een organist is niet altijd goed zichtbaar. Het is een mooie uitdaging om kinderen vertrouwd te maken met het vak van deze musicus in de kerkelijke context. Dat kan door een regelmatig een kind tot ‘assistent-organist’ van de dag te benoemen.

Dit project is geschikt voor kinderen, die af en toe of regelmatig kerkdiensten bijwonen. Bij veel organisten ontstond de orgelliefde immers door de zondagse verleiding toen zij als kind luisterden naar het orgelspel in de kerk en mochten kijken bij de orgelbank. Ook op kinderen van nu kan die vonk nog overslaan. Als organist kun je hier een serieuze taak en functie van maken: benoem bijvoorbeeld 1x per maand een kind tot ‘assistent-organist’ van de dag. Dit kind zit tijdens de dienst bij de organist en krijgt een speciale taak bij de voorbereidingen en het verloop van de dienst.

Als je dit bijvoorbeeld maandelijks herhaalt met een ander kind en een beetje aandacht in het kerkblad, krijgt het een status waar je kinderen mee kunt boeien en binden. Zorg ook voor een goed vervolg en biedt deze kinderen een paar kennismakingslessen aan in een klein groepje. In deze tijd zijn ‘bondgenoten’, andere kinderen die orgel spelen ook leuk vinden, immers van groot belang.

Details

 • Bespreek het plan met de betrokkenen bij liturgie en jeugdwerk in de kerk en zorg voor commitment, zodat zij willen helpen om kinderen te werven.
 • Maak een wervend artikeltje voor kerkblad en/of kerkwebsite.
 • Nodig de eerste kinderen liefst persoonlijk uit, uit de kring van bekenden, en stimuleer daarna ook spontane aanmeldingen.
 • Zoek muziek uit waarbij er voor het kind een actieve rol mogelijk is, zoals registreren of meespelen.
 • Prepareer een mooie oorkonde voor het kind op naam, en een onderscheidende button, pet of t-shirt.
 • Eventueel: een tegoedbon voor enkele introductie orgellessen.
 • Maak afspraken met het kind en de ouder(s), zodat het kind op de afgesproken zondag op tijd aanwezig is in de kerk.
 • Laat het kind helpen bij de voorbereidende werkzaamheden: klaar zetten van de muziek, registratie uitproberen.
 • Laat het kind zo mogelijk helpen bij het stemmen van het orgel voor de dienst (toetsen drukken).
 • Na een korte instructie kan het kind tijdens de dienst bij een (overzichtelijk) stuk helpen met registeren.
 • Zo mogelijk kan het kind na enige voorbereiding ook zelf een klein stukje spelen, bijv. een voorspel aan het begin van de dienst, klein intro of samenspel, of de akkoorden van het Amen.
 • Maak het moment memorabel: uiteraard hoort hier een foto-sessie bij en liefst ook een mooi getuigschrift op naam en een leuke button voor het kind.

 

 

 

 

 • Het kind maakt kennis met de taken van de organist voor en tijdens de eredienst.
 • Het kind ervaart hoe het is om de gemeente te begeleiden bij de zang.

Voor een serieuze aanpak is minstens een seizoen nodig.

 • Bereid het project voor en maak een paar kinderen enthousiast.
 • Met een goed bedacht draaiboekje is de voorbereiding per kind eenvoudig en niet tijdrovend.

Een mooi voorbeeld toont de Noorse organist en orgeldocent Bjørn Vidar Ulvedalen in deze inspirerende video. Blijf vooral kijken tot het einde.