Pijpen zoeken met Piet Prestant

Pijpen zoeken met Piet Prestant is een sprookje, bedoeld voor kinderen van 6-10 jaar. Een verteller brengt het verhaal van Piet Prestant, die op zoek gaat in het grote orgelhuis naar andere orgelpijpen. Zo komt hij Flip Fluitjes, Tom Toeter, maar ook Bas Blaasbalg tegen.
Er ontstaat op den duur een flinke ruzie in het orgelhuis, maar gelukkig loopt alles goed af. Twee orgel-elfjes zingen bij het sprookje en laten verschillende orgelpijpen zien en horen.

Sietze de Vries improviseert het geheel aan elkaar op het orgel, dat bij voorkeur een mooi, oud instrument is, in een fraaie kerk. De voorstelling duurt ongeveer 45 minuten en kan een aantal malen herhaald worden. De
verteller kan door de school geleverd worden.

Impressie van de voorstelling

Meer informatie:

Neem via e-mail contact op met Sietze de Vries (of kijk op www.sietzedevries.nl)