Geen orgelpijpen, maar het lijkt er wel op

Boomwhackers! Zo heten deze pijpen van verschillende lengte waarmee je samen muziek kunt maken. De lengte van de pijp bepaalt hoe hoog of laag de noot is die je hoort. En dat doet denken aan de orgelpijpen.
De boomwhackers maken geluid doordat je ermee slaat. Daardoor breng je de lucht in trilling en hoor je een toon. Datzelfde gebeurt als je wind door een orgelpijp stuurt.
Het zijn natuurlijk heel andere instrumenten, maar heel in de verte hebben ze iets van elkaar weg. Hele verre familie.