Pijpen zoeken met Piet Prestant

Een kinderproject rondom het orgel dat al langer bestaat is Pijpen zoeken met Piet Prestant van de Stichting Groningen Orgelland.
Eén van de doelstellingen van de Stichting Groningen Orgelland is het onder de aandacht brengen van het rijke Groninger orgelbezit. Het gaat immers om een rijk geschakeerd orgellandschap; binnen één provincie is er een keur aan instrumenten te vinden, waarvan de oudsten nog uit de zestiende eeuw stammen! Onder de noemer ‘erfgoededucatie’ probeert de SGO ook kinderen en jeugd voor het orgel te interesseren; immers, de toekomst van het instrument hangt mede af van de interesse ervoor bij de jeugd.
Bij de ingebruikname van het gerestaureerde Arp-Schnitger orgel te Uithuizen in juli 2001 is voor het eerst het kinderproject ‘Pijpen zoeken met Piet Prestant’ uitgevoerd. Dit project, dat door Sietze de Vries werd gemaakt, bestaat uit een verhaal, dat zowel visueel als auditief aantrekkelijk gemaakt is voor (jonge) kinderen. Behalve een verteller, spelen de organist, een slagwerker en een tweetal ‘orgel-elfjes’ een grote rol. In het verhaal komen personages als ‘Piet Prestant, Flip Fluitjes, Tom Toeter en Bas Blaasbalg voor, die op het orgel tot klinken komen. De slagwerker zorgt voor de bijzondere effecten, terwijl de orgel-elfjes de verschillende pijpen laten zien, en er ook e.e.a. bij zingen. Uiteraard komen alle aanwezige kinderen ook nog in actie; ze zingen het slotlied, en krijgen een papier met vragen mee dat ze op school verder kunnen uitwerken. Speciaal voor dit project is er een orgelmodel gemaakt door Bernhardt Edskes Orgelbau, dat duidelijk de werking van het instrument laat zien en horen.
Het project ‘Piet Prestant’ wordt als lespakket door de SGO aangeboden; basisscholen of orgelcommissies kunnen hierop inschrijven. Het verdient de voorkeur om het in een oude kerk met een historisch orgel uit te voeren; voor de kinderen valt er dan veel meer te zien, en vaak ook te horen. Bovendien komen ze zo niet alleen met het instrument zelf, maar ook met een stukje rijke (kerk)cultuur in aanraking, die ze vaak niet of nauwelijks kennen.
‘Pijpen zoeken met Piet Prestant’ wordt uitgevoerd door:
  • Verteller: Clara Vasse
  • Slagwerk: Willem de Wit
  • Organist: Sietze de Vries
  • en twee Orgel-elfjes

Er zijn ook materialen te bestellen bij het project. Zie hiervoor de informatie op de website van de Stichting Groningen Orgelland

Materiaal bij het Doe-orgel

Wil je aan de slag met het Doe-orgel, dan hebben we instructiekaarten, een lesbrief, bladmuziek en nog veel meer voor je klaar staan.

Waar in de wereld?

Orgelkids is begonnen in Nederland en nu actief in heel veel landen in de wereld. Op deze kaart houden we bij waar je het Doe-orgel kunt vinden.

Blog

Orgelkids houdt een blog bij met actuele nieuwtjes over Orgelkids projecten uit de hele wereld.

Orgelkids Wiki

Zoek je meer activiteiten om kinderen kennis te laten maken met orgelmuziek? Orgelkids verzamelt allerlei educatieve lessuggesties op de Orgelkids Wiki.